1
  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links
สมัครสินเชื่อเงินสดด่วนพร้อมใช้ KTC รับบัตรกดเงินสดผ่อนสินค้าบัตรพร้อมใช้ทุกโอกาส ครบทุกความต้องการ กับสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน รับเงินโอนเข้าบัญชีทันใจ เบิกถอนได้ทุกที่ ทุกเวลา บัตรกดเงินสด ผ่อนสินค้า สมัครออนไลน์ด่วน สะดวกสบายกับบริการ
เบิกถอนเงินสด
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
•ฟรี ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด จากตู้ ATM ทุกแห่งทั่วประเทศ
•ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย และ KTC TOUCH ทุกสาขา
•ชำระขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท*

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
•ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
•สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
•รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
•มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
•เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีเงินหมุนเวียนอย่างต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน
•มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสาร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
•สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
•หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
•สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
•สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)

เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
•สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
•สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
•สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท)
•สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงิน ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี (เฉพาะของผู้กู้เท่านั้น)